Törngren, Ralf

Törngren, Ralf Johan Gustaf (f. 1/3 1899 Uleåborg, d. 16/5 1961 Åbo), politiker och ämbetsman, fil.mag. 1927. T. undervisade 1927-37 i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi, var 1931-48 skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi och från sistnämnda år generaldirektör för Statskontoret. Han invaldes 1936 i riksdagen, var under fortsättningskriget medlem av fredsoppositionen, blev tidigt en av J.K. Paasikivis närmaste förtrogna och kom sedan att sitta med i en lång rad efterkrigsregeringar: socialminister 1944-45 och 1950-52, finansminister 1945-46, 1946-48 och 1951, biträdande utrikesminister 1952-53, utrikesminister 1953-54, 1956-57 och 1959-61 samt statsminister 1954 för en koalition, som bestod av agrarer och socialdemokrater. Med sin lugna saklighet och sitt demokratiska sinnelag ingav socialliberalen T. förtroende som politiker.

Ministären T. satt från maj till oktober, men bringades därefter på fall, sedan Emil Skog och Urho Kekkonen hade kommit överens om att bilda en ny regering under den sistnämndes ledning. Trots att T. var ordförande för Svenska folkpartiet 1945-55, intog han på det rikspolitiska planet i viss mån ett slags ställning ovan partierna. Han råkade 1956 i konflikt med svenska riksdagsgruppen och i synnerhet dess ordförande John Österholm i frågan om exproprieringen av Obbnäs för militära ändamål, något som han för egen del accepterade. Ekon.dr h.c. vid Åbo Akademi 1958. - Akademin instiftade 2001 Ralf Törngrenpriset, som utdelas till en studerande eller anställd som vid sidan av studier eller arbete har gjort en väsentlig insats för utvecklandet av akademin eller dess studentkår.

Finlands regeringar sedan 1917
ToerngrenRalf

Törngren, Ralf. Landets ende regeringschef som har representerat Svenska folkpartiet. Foto: Svenska centralarkivet.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, tjänstemän (offentligt anställda)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011
Uppdaterat 31.05.2017