Törngren, AdolfTörngren, Johan Adolf (f. 29/10 1860 Tfrs, d. 16/6 1943 Hfrs), läkare och diplomat, med.o.kir.dr 1889, son till industrimannen Adolf Törngren. Han var 1889-1906 docent i barnförlossningskonst vid Helsingfors universitet och 1906-09 tjänsteman vid Finska statssekretariatet i S:t Petersburg, lantdagsledamot 1914 (SFP). Törngren deltog ivrigt i det passiva motståndsarbetet och verkade under första världskriget för Finlands självständighet i ententeländerna. Vid fredsförhandlingarna i Paris 1919 (han var Finlands charge d'affaires där detta år) ledde Törngren den av Finland utsända delegationen (Finland deltog inte officiellt i fredskonferensen). Han utgav några böcker där han skildrade sina upplevelser under 1900-talets två första decennier, bl.a. Med ryska samhällsbyggare och statsmän (1929), På utländsk botten 1899-1914 (1930), Politiska trevare under krigsåren i Skandinavien (1934) och Från Finlands strid för rätt och frihet (1942).

Törngren, Adolf (1824-1895)


TorngrenJAdolf.jpg

Törngren, Adolf. Deltog ivrigt i det passiva motståndsarbetet och arbetade i entanteländerna för finlands självständighet. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.02.2011
Uppdaterat 15.02.2011