Tiusanen, Timo

Tiusanen, Timo (f. 13/4 1936 Viborg, d. 20/8 1985 Hfrs), teaterman, fil.dr 1969. T. var 1967-68 biträdande professor i dramalitteratur vid Helsingfors universitet och blev 1977 personlig e.o. professor i teatervetenskap. Han var 1964-66 tf. föreståndare för Suomen teatterikoulus högskoleavdelning, där han 1964-69 verkade som lärare. T. var 1965-67 gästregissör vid Helsingfors stadsteater och 1970-74 dess chef; han framträdde därtill som en engagerad kritiker, bl.a. under åren som litterär redaktör vid Helsingin Sanomat 1958-63. Av hans regiarbeten kan nämnas Ibsens Vildanden och En folkefiende samt O'Neills Lång dags färd mot natt. T. bedrev forskningar i modern dramatik och publicerade bl.a. O'Neill's Scenic Images (avh. 1968) och Teatterimme hahmottuu (1969).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, forskare, teatervetenskap
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 31.05.2017 av Import