Tikkanen, (J.J.)

Tikkanen, Johan Jakob (J.J.) (f. 7/12 1857 Hfrs, d. där 20/6 1930), konsthistoriker, fil.lic. (disp.) 1884, farfar till Henrik Tikkanen. Han var 1884-97 docent i estetik och konsthistoria i Hfrs och 1897-1920 e.o. professor i konsthistoria. Sistnämnda år erhöll Tikkanen den nyinrättade ordinarie professuren i konsthistoria (den s.k. Linderska), som han innehade fram till 1926. Tikkanen företog talrika resor till Mellaneuropa och Italien; efter en tvåårig resa 1880-82 skrev han det formanalytiska arbetet Der malerische Styl Giottos (1884), som följdes av två betydande ikonografiska studier, Die Genesismosaiken von S. Marco in Venedig (1889) och Die Psalterillustration im Mittelalter (1900), av vilka redan den förstnämnda gav honom internationell berömmelse. 1916 utkom Madonnabildens historia. Mer begränsade, men dock vidsträckta forskningar rörande åtbördsspråket i konsten resulterade i arbetena Die Beinstellungen in der Kunstgeschichte (1912) och Zwei Gebärden mit dem Zeigefinger (1913).

Tikkanen var Finlands förste professor i konsthistoria och utförde ett pionjärarbete inom forskningen på detta område. Han utgav även ett flertal populärvetenskapliga skrifter, bl.a. Konsthistoria (1925), och skrev Finska konstföreningens femtioårshistorik (dess sekreterare 1892-1920). (J. Vakkari, Focus on form: J.J. Tikkanen, Giotto and art research in the 19th century, 2007)TikkanenJJ.jpg

Tikkanen, J.J. Var Finlands första professor i konsthistoria och utförde ett pionjärarbete på detta område. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konsthistoriker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 18.09.2010
Uppdaterat 18.09.2010