Tiivola, (Mika)

Tiivola, Carl Mikael (Mika) Augustinus (f. 31/10 1922 Villmanstrand, d. 13/4 1994 Hfrs), bankman, pol.mag. 1948, jur.kand. 1956. T. utexaminerades från kadettskolan 1943 och tjänstgjorde i flygvapnet fram till 1945, var 1947-54 anställd vid J. Merivaara Oy, 1954-61 delägare i advokatbyrån Dittmar & Indrenius och blev 1961 direktör vid Föreningsbanken samt vd 1966; styrelseordförande och koncernchef 1970-88. T. förnyade bankens profil och inledde dess internationalisering. Han ledde skickligt den väl förberedda operationen då Föreningsbanken övertog Helsingfors aktiebank 1986. T. hade ett stort antal förtroendeuppdrag, bl.a. ordförandeskapet inom Näringslivets delegation 1974-88, som var hans främsta forum för samhällelig påverkan, och posterna som styrelseordförande inom Kymmenebolaget från 1967 samt Oy Nokia Ab 1978-86 och 90-92. Gift med hotellägaren Satu Vuoristo från 1975. Erhöll ministers titel 1988, ekon.dr h.c. 1989. (P. Poukka, Ei ainoastaan rahasta: pankkimies muuttuvassa Suomessa, 1987)

TiivolaMika

Tiivola, Mika. Här tillsammans med kollegan Jaakko Lassila (t.v.) från Kansallis-Osake-Pankki 1986, några år innan turbulensen inom banksektorn totalt hade förändrat konstellationerna inom denna. Foto: Lehtikuva Oy, H. Ruuskanen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
styrelseordförande, bankirer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.07.2009
Uppdaterat 31.05.2017