Tigerstedt, Karl

Tigerstedt, Karl Konstantin (f. 7/5 1822 Kuopio, d. 5/3 1902 Åbo), historiker, fil.dr 1847, docent i historia vid Helsingfors universitet 1846. T. var 1859-91 lektor i historia vid Åbo gymnasium, sedermera Åbo lyceum. Som historiker ägnade sig T. främst åt utforskandet av Finlands historia under drottning Kristinas tid; utgav bl.a. flera arbeten om Per Brahes förvaltning som generalguvernör. Erhöll professors titel 1880.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import