tidelag

tidelag, könsumgänge med djur. Under medeltiden betraktades t. uppenbarligen inte som ett svårt brott, men inställningen ändrades under den religiösa ortodoxins tidevarv på 1600-t., då Mose lag blev rättesnöre även för den världsliga rättsskipningen. För t. stadgades följaktligen dödsstraff (som skulle fastslås av hovrätten, sedan målet behandlats av lägre rätt) både för den dömde och för djuret. Under inverkan av upplysningstidens idéer mildrades rättspraxisen småningom, men t. kvarstod i strafflagen fram till 1971. (T. Keskisarja, "Secoituksesta järjettömäin luondocappalden canssa", 2006)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, tidelag
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 31.05.2017 av Import