Thomé, Valter

Thomé, Valter (f. 5/8 1874 Pudasjärvi, d. 1/2 1918 Vichtis), arkitekt, utexaminerades 1898 från Polytekniska institutet. Thomé praktiserade bl.a. hos Lars Sonck, arkitektbyrån Grahn, Hedman & Wasastjerna och Onni Törnqvist (senare Onni Tarjanne) och samarbetade fr.o.m 1900 i flera olika byråkonstellationer, bl.a. med Karl Lindahl 1900-05 och Bröderna Udd 1909-12, varefter han tillsammans med sin yngre bror Ivar Thomé (f. 1882) grundade byrån Valter & Ivar Thomé. Byrån blev synnerligen framgångsrik genom sin kunnighet inom både stadsplanering och byggnadsarkitektur.

Thomé var 1916 en av de högst taxerade personerna i Helsingfors. Tillsammans med brodern gjorde han upp byggnadsplaner för ett flertal städer och fabrikssamhällen, bl.a. Kuusankoski (1912) och A. Ahlström Oy:s fabrikssamhälle i Varkaus (1914). T:s mest kända arbeten är två i nationalromantisk stil uppförda byggnader i Hfrs, kårhuset för Tekniska högskolans studenter ("Poli", 1903) och förlaget Otavas hus (1906) (båda tills. m. K. Lindahl). Han var verksam i hela landet, bl.a. i Uleåborg där han ritade saluhallen (1901, tills. m. K. Lindahl), och ca 25 bankbyggnader på olika orter för Föreningsbanken, bl.a. i Åbo, Uleåborg och Villmanstrand. Därtill ritade Thomé tillsammans med brodern ett flertal offentliga byggnader, bl.a. en folkskola i Gamlakarleby (Renlundska skolan, 1909), Kuusankoski föreningshus (1912) och brandstationen i Voikkaa (1913) samt affärsbyggnader, industribyggnader och privata villor. Bröderna mötte döden under kriget 1918, då de föll i de rödas händer på väg till den vita sidan av fronten. (I. Hortling, V. T.: en minnesteckning, 1919; P.Hovi-Wasastjerna, Arkkitehti V.T. - harmoniaa etsimässä, 2009) (Patrick Eriksson)
ThomeValter

Thomé, Valter. Han och brodern Ivar var i början av 1900-t. två av landets mest framgångsrika arkitekter. Tillsammans med Karl Lindahl ritade han kårhuset "Poli" (1903) för Tekniska högskolans studenter. Byggnaden fick på 1990-t. en tillbyggnad mot innergården och tjänstgör numera som hotell. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.11.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 15.11.2010 av Import