Thesleff, Wilhelm

Thesleff, Wilhelm Alexander (f. 27/7 1880 Viborg, d. 26/3 1941 Hfrs), militär, generalmajor (1918). T. utexaminerades 1901 från kadettskolan i Fredrikshamn och tjänstgjorde därefter bl.a. vid de ryska gardestrupperna, tog avsked som överstelöjtnant 1911, men inkallades vid första världskrigets utbrott. Han tillfångatogs 1917 av tyskarna i Riga och blev på finländsk begäran därefter jägarnas representant i tyska generalstaben. Han förde befälet över jägarbataljonen under dess färd till hemlandet i februari 1918 (råkade snart i konflikt med Mannerheim) och var chef för en av östnylänningar och helsingforsare sammansatt frivilligbataljon (frikårer) under inbördeskrigets slutskede.

T. var även förbindelseofficer i Östersjödivisionens stab. Han utnämndes i maj 1918 till krigsminister och var på hösten samma år en kort tid tf. överbefälhavare, men återvände därefter till affärsvärlden. T. ägde 1925-31 Margretebergs gård i Esbo och 1931-41 Båtvik i Kyrkslätt. Han utgav två böcker, Upplevelser under världskriget 1914-18 (1919) och Släkten Thesleff 1595-1925 (1925). (J. Kronlund m.fl, Suomen puolustusvoimat 1918-1939, 1988; Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996)ThesleffW.jpg

Thesleff, Wilhelm. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finska inbördeskriget, officerare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 31.05.2017 av Import