Thesleff, Holger

Thesleff, Berndt Holger (f. 4/12 1924 Hfrs), språkforskare, fil.dr 1954, personlig professor i grekisk filologi vid Helsingfors universitet 1968-87, framstående Platon-forskare och kännare av antikens filosofi. Viktiga publikationer är bl.a. Studies in the style of Plato (1967), Studies in Platonic chronology (1982), Platon (1990) och Studies in Plato's two-level model (1999). T. har betonat vikten av att analysera Platons texter också filologiskt och skönlitterärt, under beaktande av t.ex. ironin i dialogerna. Han har också framfört att de sokratiska dialogerna vore yngre än vad som ofta antagits, och att idéläran inte vore grundvalen för Platons filosofi, utan snarare, att Platons filosofi är systematiskt grundad på två nivåer, den förnimbara varierande verkligheten samt en högre nivå av enhet och beständighet som kan nås genom tänkandet. T. har översatt många antika texter till svenska och finska. (Fred Karlsson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
filosofi, språkforskning, professorer, filologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 31.05.2017 av Import