Thesleff, Ellen

Thesleff, Ellen (f. 5/10 1869 Hfrs, d. där 12/1 1954), målare. T. utbildade sig i Hfrs bl.a. under ledning av A. v. Becker och Gunnar Berndtson. Redan 1891 ställde hon ut verket Eko, som föregrep den symbolism som hon under de följande årens vistelse i Paris skulle fördjupa sig i; till hennes viktigaste verk från denna period hör porträttet av systern Thyra Elisabeth. 1894 reste hon till Italien, dit hon sedan upprepade gånger återvände. Hon mottog impulser bl.a. av förrenässansens fresker och blev 1906 bekant med den engelske teatermannen Arthur Gordon Craig, som uppmuntrade henne att arbeta med träsnitt, en teknik inom vilken hon snart uppnådde mästerskap. Expressionismen och framför allt mötet med Wassily Kandinskys konst på dennes utställning i Hfrs 1916 gjorde ett starkt intryck på henne. Hennes kolorit blev intensivare och hon anslöt sig till Septemgruppen, men den "rena paletten" kunde inte i längden tilltala henne. Småningom och slutgiltigt på 1920-t. kom hon fram till en egen stil, som präglas av ett ofta ytterst skissartat framställningssätt, uttrycksfull linjeföring och ljus kolorit. (L. Bäcksbacka, E.T., 1955; E.T., Ateneums publikationer nr 7, 1998) (Erik Kruskopf)

ThesleffEllen

Thesleff, Ellen. Det italienska ljuset inspirerade henne till en djärv kolorit som bl.a. i denna bild "Hamn" från 1910 (Ateneum). Foto: Centralarkivet för bildkonst, K. Soinio.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 21.07.2009 av Import