Teusinafreden

Teusinafreden, freden i Teusina (Täysinä), ingicks 18/5 1595 i en by i Ingermanland, nära staden Ivangorod. Enligt villkoren avstod Ryssland från alla anspråk på Estland och från rätten att uppbära skatt av lapparna, vilket innebar att Lappland för ryssarnas del tillerkändes Sverige. Utprickningen av den nya gränsen i n. var dock en utdragen process som inte var slutförd när Sverige knappt två decennier senare råkade i krig med Ryssland på nytt. Sverige förband sig i T. att återlämna Kexholms län, vilket skedde 1597, men behöll Narva, som erövrats 1581.

Teusinafreden

Teusinafreden. Fredstraktaten kom aldrig att undertecknas av regenterna. Kung Sigismund befann sig i Polen och önskade inte befatta sig med svenska affärer. Tsar Fjodor avled 1597 utan att ha skrivit under, och efterträdaren Boris vägrade med hänvisning till att Sigismund gjort det. Båda länderna iakttog dock vad som stadgats i avtalet. Karta: Steffen Ørsted.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
freden i Teusina
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.08.2009
Uppdaterat 01.06.2017