Telje

Telje, enligt traditionen en av birkarlarnas handelsplatser vid Kumo älv. T. förlorade sin betydelse när Ulvsby grundades närmare älvmynningen. Telje, Tälje är också ett gammalt namn på nuvarande Södertälje och Norrtälje.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, handel
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 01.06.2017 av Import