Teknikens akademikerförbund TEK

Teknikens akademikerförbund TEK (Tekniikan akateemisten liitto TEK), Hfrs, fackorganisation för akademiskt utbildade inom den tekniska branschen, gr. 1972 under namnet Högskoleingenjörernas och arkitekternas centralförbund av Suomen teknillinen Seura (STS) och Tekniska föreningen i Finland. T. fick sitt nuvarande namn 1993, då även STS hade gått in i organisationen. Medlemmar i T. är diplomingenjörer, arkitekter och personer med motsvarande akademisk utbildning. Förbundet driver deras intressen på arbetsmarknaden samt som yrkesgrupper. T. arbetar därtill för att öka kännedomen om teknik i samhället samt för teknikens utveckling enligt den hållbara utvecklingens principer.

T. verkade till en början som fristående, men anslöt sig 1976 till akademikercentralen Akava. Organisationen hade 2005 ca 64 000 medlemmar (varav ca 25 000 studerande) inom 23 lokalföreningar och diverse klubbar runt om i Finland. Har därutöver lokalkontor i Uleåborg, Tfrs, Åbo och Villmanstrand. Medlemstidning är TEK - tekniikan akateemiset (9 nr/år).(J. Aunesluoma, Nykyaikaa rakentamassa: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK edeltäjineen 1896-1996, 2004)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, diplomingenjörer, fackorganisation
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 02.06.2017