Teir, Grels

Teir, Grels Olof (f. 26/2 1916 Lappfjärd, d. 23/6 1999 Hfrs), politiker och ämbetsman, viceh. 1947. Teir var riksdagsman 1951-75 (SFP), ordförande i svenska riksdagsgruppen 1963-64 och 1966-68, kommunikationsminister 1964-66, handels- och industriminister 1968-70 och 1972, andre social- och hälsovårdsminister 1975. Han var 1975-83 generaldirektör vid Statskontoret. Erhöll ministers titel 1983.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, tjänstemän (offentligt anställda), vicehäradshövdingar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 02.06.2017 av Import