Teaterhögskolan

Teaterhögskolan, Hfrs, statligt tvåspråkigt universitet inom teater och danskonst, grundad 1979 (jfr teaterskolor). Teaterhögskolan bildades genom sammanslagning av Suomen teatterikoulu, Svenska teaterskolan och Teaterbranschens centralbibliotek (gr. 1956). Högskolan ingår i undervisningsministeriets förvaltningsområde, men åtnjuter i hög grad självstyrelse. Universitetsutbildning inom både teater- och danskonst ges vid Teaterhögskolan. Motsvarande utbildning i skådespelarkonst ges även vid Tammerfors universitet. Teaterhögskolan har sedan starten utbildat skådespelare (vid en finsk- och en svenskspråkig institution) samt dramaturger och regissörer. 1983 inleddes utbildningen av dansare och koreografer och tio år senare utbildning i teaterpedagogik. 1996 fick pedagogutbildningen en egen institution, och ett inriktningsalternativ för musikteater skapades inom det finskspråkiga utbildningsprogrammet för skådespelarkonst. Utbildningen av ljus- och ljuddesigners, som inleddes 1986, var 1988-2007 förlagd till Tammerfors, varefter den flyttades till Helsingfors.

Vid Teaterhögskolan finns även ett bibliotek och en vuxenutbildningscentral, som bedriver kursverksamhet. Vidare finns en undervisningsscen, som utgör en egen resultatenhet och till sina funktioner är uppbyggd så att den efterliknar en professionell teater. Teaterhögskolan hade 2009 ca 140 anställda, varav 11 professorer. Totalantalet studerande var 2009 389.

Genom den riksomfattande examensreformen av 2005 indelas teater- och dansutbildningen på högskolenivå numera i två steg. Kandidatexamen är en lägre högskoleexamen och magisterexamen en högre dito (tillsammans motsvarande 300 studiepoäng). Utbildning ges i skådespelarkonst, regi, dramaturgi, samt ljus- och ljuddesign. Kandidatexamen i teaterkonst eller någon annan lämplig kandidatexamen berättigar också till att ansöka till magisterprogrammen för scenkonst och -teori, för teaterpedagogik och till det s.k. Nordiska magisteråret vid Teaterhögskolan (förk. !NorMa, antagning vart tredje år), vilka samtliga leder till magistergraden i teaterkonst. Utbildningen i danskonst leder till kandidatexamen, varefter de studerande via urvalsprov kan ansöka om studierätt till magisterprogrammen för dansare, koreografer eller danspedagoger. Påbyggnadsexamina efter magistergraden är licentiat- och doktorsexamen.

Titlarna för teater- och danskonstexamina är följande: teaterkonstkandidat (TKK), teaterkonstmagister (TKM), teaterkonstlicentiat (TKL) och teaterkonstdoktor (TKD) samt danskonstkandidat, danskonstmagister, danskonstlicentiat och danskonstdoktor. (T. Kallinen, Teatterikorkeakoulun synty: ammattikoulusta akatemiaksi 1971-1991, 2004)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skådespelare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.06.2010
Uppdaterat 15.06.2010