Tavastehus regemente

Tavastehus regemente bildades efter diverse organisationsförändringar slutligen enligt 1634 års regeringsform som det nionde av de finska infanteriregementena, rekryteringsområde Tavastland. Regementet stred under trettioåriga kriget i Pommern, deltog i Karl X Gustavs Polenkampanj 1655 och bildade under stora nordiska kriget garnison i Viborg, där dess rester tillfångatogs vid stadens fall 1710. Nyuppsatt deltog det därpå i K.G. Armfelts försvar av Finland 1713-14 och det olyckliga norska fälttåget 1718-19. Senare kämpade T. 1741 vid Villmanstrand, i Savolax 1788-90 och under 1808-09 års krig bl.a. vid Siikajoki, Karstula och Salmis. Det upplöstes vid kapitulationen i Kalix 1809. (J. Mankell, Anteckningar rörande Finska arméens och Finlands krigshistoria, 2 bd, 1870)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
krigshistoria, regementen, infanteri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 02.06.2017 av Import