Tarkiainen, Kari

Tarkiainen, Kari Valtteri (f. 14/6 1938 Hfrs), historiker och ämbetsman, fil.dr 1974. Han gjorde karriär inom arkivväsendet både i Sverige och Finland; från 1971 i olika repriser knuten till Riksarkivet i Stockholm, där han var förste arkivarie 1978-82 och 1984-92 samt arkivråd 1992-96. Han avslutade sin yrkesbana som riksarkivarie, generaldirektör för arkivverket i Finland 1996-2003. Tarkiainen är en framstående medeltidsexpert, som i sin forskning bl.a. gett nya bidrag till bilden av reformatorn Mikael Agricola. Till hans mest betydande arbeten hör Finnarnas historia i Sverige 1-2 (1990-93), som belyser finska insatser i svenskt samhällsliv under hundratals år, samt Sveriges Österland. Från forntiden till Gustav Vasa (2008). Tarkiainens skönlitterära intressen speglas i biografin Paavo Haavikko, modernisternas furste (1997). (Gustaf Widén)tarkiainen_kari.jpg

Kari Tarkiainen. Till hans mest betydande arbeten hör Finnarnas historia i Sverige 1-2. Foto: SLS
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.09.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 06.09.2010 av Import