Tarjanne Onni

Tarjanne (t. 1906 Törnqvist), Onni Alcides (f. 5/9 1864 Virdois, d. 23/5 1946 Hfrs), arkitekt, utexaminerades 1885 från Polytekniska institutet. T. tjänstgjorde 1887-89 som lektor vid Åbo industriskola, 1889-1908 som lärare i byggnadskonstruktionslära vid Polytekniska institutet samt 1908-28 som professor i ämnet vid Tekniska högskolan (rektor 1928), med avbrott för åren 1917-21, då han var överdirektör i Överstyrelsen för allmänna byggnaderna.

T. räknas till landets främsta jugendarkitekter (jugendstil); hans arkitektur kännetecknas av en något återhållsam monumentalitet. Bland hans verk kan nämnas Kansallisteatteri (1899-1902), Snellmansgatans folkskola (1899) och Karjalaisten talo i Kronohagen (1910), Takaharju sanatorium (1903) i Punkaharju, Suomi-bolagens kontorspalats vid Lönnrotsgatan i Hfrs (jte Armas Lindgren, 1911), försäkringsbolaget Salamas byggnad vid Alexandersgatan 15 (1903), finska normallyceet för flickor "Chydenia" (1923) samt ett flertal centrala bostadsbyggnader i Hfrs. Han planerade även inredningen till många byggnader och formgav möbler, flera av dem tillsammans med Armas Lindgren. T. ritade vidare byggnaden Heimola i Hfrs (färdigställd 1910, riven 1969), där lantdagen en tid sammanträdde och där Finlands självständighetsförklaring utfärdades 6/12 1917. (Patrick Eriksson) - Hans son, viceh. (1923) Toivo T. (1893-1988), var 1943-44 landshövding i Vasa län, justitiekansler 1944-50 och president i högsta domstolen 1950-63; åklagare under krigsansvarighetsprocessen 1945-46.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009