Tammerfors universitet

Tammerfors universitet, fi. Tampereen yliopisto, grundades 1925 i Hfrs som medborgarhögskolan Kansalaiskorkeakoulu och flyttades 1960 till Tfrs, sedan stadens styresmän med stadsdirektören Erkki Lindfors i spetsen energiskt arbetat för saken. Högskolan hette Yhteiskunnallinen korkeakoulu från 1930 fram till 1966, då den blev universitet; statsuniversitet sedan 1974. Universitetets huvudbyggnad (T. Korhonen) invigdes 1961 ett stycke ö. om stadens centrum. Bland andra byggnader framträder Pinni A och Pinni B ( A. Katajamäki, färdigställda 1993 resp. 2003) vilka har tillkommit för fakulteternas behov i huvudbyggnadens närhet.

Undervisningen i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen intar en framträdande ställning vid T. Där finns en samhällsvetenskaplig fakultet (inrättad 1949), en humanistisk (1964), en ekonomisk-administrativ (1965), en medicinsk (1972), en pedagogisk (1974) och en informationsvetenskaplig fakultet (2001). I anslutning till ekonomisk- administrativa fakulteten arbetar sedan 2004 Tammerfors universitets handelshögskola, som utbildar ekonomer på samma sätt som de fristående handelshögskolorna. Utbildning av skådespelare har pågått vid humanistiska fakulteten sedan 1967. T. hade 2009 totalt ca 2 000 anställda, varav 173 professorer och 371 övriga lärare; antalet studerande var 2009 15 163. (V. Rasila, Yhteiskunnallinen korkeakoulu 1925-66, 1973; T. Malmi, Tampereen yliopiston työn ja tieteen juhla, 1976; M. Kaarninen m.fl., Murros ja mielikuva: Tampereen yliopisto 1960-2000, 2000)

TammerforsUniversitet

Tammerfors universitet har verksamhet även i bl.a. Tavastehus, Björneborg, Seinäjoki och Valkeakoski. Bilden visar universitetets campus i centrum av Tfrs. Den bågformiga byggnaden kallas Pinni A och Pinni B. Bakom denna ligger universitetets huvudbyggnad. Foto: Lehtikuva Oy, H. Vallas.

Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skådespelare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.07.2010
Uppdaterat 12.07.2010