Tallgren, Carl Olof

Tallgren, Carl Olof Kristian (f. 28/1 1927 Åbo), politiker, pol.mag. 1951. T. var riksdagsman 1961-75 och ordförande i svenska riksdagsgruppen i flera repriser; partiordförande 1974-77. Han verkade 1964-72 som skattmästare i Stiftelsen för Åbo Akademi och var 1973-91 vd i Föreningen Konstsamfundet. T. var finansminister 1970-71 under en period med ansträngda statsfinanser. Fil.dr h.c. 1988.

TallgrenCarlOlof

Tallgren, Carl Olof. Till hans 70-årsdag 1997 inrättade Stiftelsen för Åbo Akademi en professur som bär hans namn. Två år senare fick lärostolen, C.O. Tallgrens professur i marinbiologi, sin förste innehavare. Foto: Svenka centralarkivet, M. Uusikylä.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, riksdagsledamöter, ordförande
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 02.06.2017 av Import