Tallberg, Julius

Tallberg, Mathias Julius Hjalmar (f. 2/5 1857 Åbo, d. 3/5 1921 Nauheim, Tyskland), affärsman. T. grundade 1880 i Hfrs tillsammans med några kompanjoner en affär för handel med byggnadsmateriel, som han från 1887 ägde ensam och drev i eget namn ( Oy Julius Tallberg Ab, bedrev parti- och minuthandel med järnartiklar, maskiner, sport- och fritidsutrustning m.m., bl.a. i företagets varuhus vid Studenthusplatsen, färdigbyggt 1899). Tallberg gjorde även en viktig insats i utvecklandet av stadens hamn-, trafik- och markdispositionsväsen. Han deltog aktivt i kommunalpolitiken, satt i stadsfullmäktige 1888-1912 och var för övrigt en central gestalt i staden. Tallberg blev 1911 ägare till Drumsö och bildade 1917 stiftelsen Pro Helsingfors för stadens förskönande och för dess naturskydd (Stiftelsen uppställde 1932 skulpturverket Tre smeder av Felix Nylund på Studenthusplatsen. Erhöll kommerseråds titel 1918. Oy Julius Tallberg är idag moderbolag i en koncern som består av bl.a. det börslistade fastighetsbolaget Julius Tallberg-fastigheter Abp (gr. 1987). (E. Ginström, Julius Tallberg och hans verk, 1930)


TallbergJ.jpg

Tallberg, Julius. Tog aktivt del i kommunalpolitiken i Helsingfors. Han var ledamot i stadsfullmäktige 1888-1912. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
affärsmän, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.06.2011
Uppdaterat 29.06.2011