Tainio, (Taavi)

Tainio, David (Taavi) (f. 25/6 1874 Keuru, d. 17/3 1929 Hfrs), tidningsman och politiker. T. var 1889-93 bokhandelsbiträde i Jyväskylä och 1893-96 lagerbokhållare i Hfrs. Han anslöt sig vid den tiden till arbetarrörelsen och ägnade sig därefter åt agitations- och publicistverksamhet; medlem av socialdemokratiska partistyrelsen 1899-1901 och 1903-06 (ordf. 1903-04). Han verkade efter storstrejken 1905 som chefredaktör för en arbetartidning i Åbo; vistades även två gånger (1904-05 och 1914-16) i USA. T. tillhörde enkammarlantdagen 1907-09 och 1911-13 samt var riksdagsman från 1922 till sin död.

Under den kritiska perioden 1917-18 gav T. som chefredaktör för den lokala arbetartidningen i Kuopio prov på en moderat hållning. Han dömdes emellertid 1918 till nio års fängelse för anstiftan till uppror, men benådades samma år och var partisekreterare fram till 1926, då han avsattes genom Väinö Huplis kända kupp. T. motarbetade som partisekreterare energiskt kommunistiska tendenser inom partiet och var den som vid partikongressen 1919 tillsammans med Väinö Tanner såg till att kommunisterna blev uteslutna ur partiet. (Tauno Tainio, Neljästi linnassa - neljästi eduskunnassa, 1977)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, journalister, arbetarrörelsen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 02.06.2017