Svenska vänstern

Svenska vänstern, politiskt parti, gr. 1931, då en liberal fraktion slutgiltigt bröt sig ut ur Svenska folkpartiet. Svenska republikanska vänstern (från 1920 S.) bildades 1919 av bl.a. Georg Schauman, som under den s.k. författningskampen 1918-19 motarbetade planerna på en monarki och sistnämnda år invaldes i riksdagen.

S. var från 1922 representerad i stadsfullmäktige i Hfrs, senare även i Borgå, och hade lokalavdelningar på flera orter i Nyland. Fraktionen uppträdde som ett eget valförbund i riksdagsvalet 1930 och erövrade då ett mandat (röstandel 0,8 %), som gick till Max Sergelius. S. deltog på samma sätt i valen 1939 (röstandel 0,5 %) och 1945 (röstandel 0,5 %), då Sergelius invaldes på nytt efter att ha fallit igenom 1939. I elektorsvalet 1937, där partiet ställde upp för K.J. Ståhlberg, erhöll det 10 743 röster. Sistnämnda år utsträckte S. sin verksamhet till Österbotten, där Johannes Qvist bildade en valkretsförening för Vasa läns n. valkrets. Bland S:s övriga framträdande medlemmar märks journalisten Max Hanemann och fysiologen Georg von Wendt. Partiets namn ändrades 1946 till Svenska frisinnade partiet, men verksamheten avstannade sedan gruppen Svensk socialliberal samling bildats 1950 för att samla svenska vänsterborgerliga element både inom och utom Svenska folkpartiet. (M. Sergelius, XX-årshistorik 1919-1939, 1939)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
partier, vänsterorientering
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 03.06.2017 av Import