Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan, Hfrs, gr. 1943, hette till 1963 Svenska medborgarhögskolan; övertogs av staten 1974. Den bildar sedan 1984 en fristående svenskspråkig enhet inom Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet. Vid S. ges undervisning för två utbildningar (journalistik och socialt arbete och socialpolitik) och i sex huvudämnen (de två nyssnämnda samt socialpsykologi och psykologi, sociologi, statskunskap samt rättsvetenskap). Vid S. avlägger de studerande politices kandidatexamen, en lägre högskoleexamen som omfattar 180 studiepoäng. Efter avlagd kandidatexamen har de studerande rätt att fortsätta sina studier för politices magisterexamen i sitt huvudämne vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Den svenskspråkiga bibliotekarieutbildningen var 1962-82 förlagd till S. Högskolan arbetade åren 1964-2009 i en byggnad ritad av Erik Kråkström i Bortre Tölö, varefter den i augusti sistnämnda år flyttade till ett av Senatsfastigheter nybyggt hus (ark.byrå Helander-Leiviskä) vid Snellmansgatan 12 i Kronohagen i Hfrs. Vid S. finns också en fortbildningsenhet - Svensk Vuxenutbildning SVUX, samt ett forskningsinstitut. Högskolan hade 2009 ca 60 lärare och 500 studerande.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
journalistik, universitet, statsvetenskaper
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.08.2014
Uppdaterat 03.06.2017