Svenska lantbruksproducenternas centralförbund

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, (SLC), Hfrs, gr. 1945, är en partipolitiskt obunden, utan statsstöd arbetande facklig organisation. S. har förhandlingsrätt med staten. Verksamheten är inriktad på att bevaka och tillvarata medlemmarnas samt den svenska landsbygdens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Den svenskspråkiga landsbygdens organisering startade 1925, då det i svenskspråkiga Nyland startades en producentorganisation som hette Allmogeförbundet; denna fick efterföljare på 1930-t., och 1945 bildade de existerande fyra förbunden S., vars första verksamhetsår var 1946.

Verksamhetsområdet omfattar Österbotten, svenska Nyland, Åboland och Åland. Medlemmar av centralförbundet är enligt stadgarna Österbottens svenska producentförbund (ÖSP), Nylands svenska producentförbund (NSP), Åbolands svenska lantbruksproducentförbund (ÅSP) och Ålands producentförbund (ÅPF). Även Österbottens skogsägarförbund, Nylands skogsägarförbund och Åbolands skogsägarförbund omfattas av medlemskapet. Stödjande medlemmar är Mejeriandelslaget Milka och Hankkija lantbruk Ab. Under verksamhetsåret 2004 uppgick organisationens totala medlemsantal till 15 145, fördelade på 79 lokalavdelningar. S. upprätthåller tillsammans med MTK och Pellervo-sällskapet ett kontor i Bryssel som har det övergripande ansvaret för EU-bevakningen inom jordbrukspolitiken. S. är medlem i Nordens bondeorganisationers centralråd (NBC) och i producentorganisationen inom EU (COPA). Ger ut veckotidningen Landsbygdens Folk.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lantbruk, landsbygd, fackorganisation
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 03.06.2017 av Import