Svenska handelshögskolan

Svenska handelshögskolan, Hfrs, inledde sin verksamhet på högskolenivå 1909 under namnet Högre svenska handelsläroverket i Helsingfors. Två år senare grundades en parallellavdelning med undervisning på lägre nivå. De två avdelningarna åtskildes 1927, varvid högskoleavdelningen fick namnet S. Den övertogs av staten 1975. 1999 fick högskolan den europeiska kvalitetsackrediteringen Equis. Högskolan har 1998 inregistrerat det inofficiella namnet Hanken. Den arbetar i en byggnad som uppfördes 1953 enligt ritningar av Kurt Simberg.

Högskolan utbildar efter genomförandet av den europeiska studiereformen 2006 ekonomiekandidater och ekonomiemagistrar. De senare har rätt att använda titeln ekonom. Efter grundexamen kan licentiat- och doktorsexamen avläggas vid högskolan. S. har professurer i finansiell ekonomi, ekonomisk statistik, företagsledning och organisation, företagande, informationsbehandling, knowledge management, marknadsföring, logistik och företagsgeografi, handelsrätt, nationalekonomi, redovisning och svenska språket. Sedan 1980 har högskolan också en fullskalig enhet i Vasa. Antalet studerande för grundexamen var 2007 totalt 2 303, och antalet forskarstuderande var 162. 2005 studerade något över 100 utländska studerande vid högskolan. Högskolan erbjuder ett antal engelskspråkiga magisterprogram; övrig undervisning på grundnivå ges på svenska. Forskarutbildningen sker på engelska. Internationellt uppmärksammad är speciellt forskningen i finansiell ekonomi, företagsledning och marknadsföring. S. har sju institutioner och nära knutna till dem verkar fem institut med betaltjänstuppdrag. Högskolan har fyra fristående institutioner: Biblioteket, Datacentralen, Centret för forskning och internationella ärenden samt Hanken Fortbildning. (Marika Tandefelt)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenska, ekonomi, handelshögskolor
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.05.2010
Uppdaterat 03.06.2017