Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys

Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys (SRK), Uleåborg, centralorganisation för de s.k. gammallaestadianska (Laestadius, L.L.) fridsföreningarna. Rörelsen, som hade ca hundratusen medlemmar fördelade på 196 föreningar 2006, är koncentrerad till s. delen av Lapplands och Uleåborgs län. Den har ett starkt grepp om folklivet och tar energiskt avstånd från många utslag av den sekulariserade nutidskulturen.

Medlemmarna är bundna av strikta normer som de följer i sitt dagliga liv. Den utåt mest synliga delen av verksamheten är de stora sammankomsterna, som varje sommar anordnas för tiotusentals deltagare. Förutom förkunnelse och själavård ägnar sig S. åt förlagsverksamhet och utger sedan 1954 veckotidningen Päivämies. Rörelsen har även politiskt sett spelat en framträdande roll tack vare sina förbindelser med centerpartiet, som under årens lopp haft flera betydande laestadianska politiker i sina led. (J. Kurvinen, Raportti lestadiolaisuudesta, 1980; J. Palola, Päivämies herätysliikelehtenä, 1999)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
föreningar, laestadianism
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.06.2017 av Import