Suomen kulttuurirahasto

Suomen kulttuurirahasto, Hfrs, kulturfond med syfte att värna och främja finsknationell andlig och ekonomisk odling. Suomen kulttuurirahasto består av en stiftelse, gr. 1939, och dess stödförening, gr. 1937. Inom stiftelsen verkar en centralfond och 17 landskapsfonder för främjandet av den regionala kulturpolitiken. Medel insamlades av skolelever, men startkapitalet hopbringades dock huvudsakligen genom donationer av bl.a. Mauri Honkajuuuri och Heikki Huhtamäki, av vilka den sistnämnda skänkte aktiemajoriteten i sitt företag.

Suomen kulttuurirahasto är en av landets förmögnaste stiftelser (kulturfonder). Initiativtagare var L.A. Puntila, som var dess förste överombudsman 1937-54. Stiftelsen utdelar stipendier till vetenskapsmän och konstnärer samt olika sammanslutningar och aktörer inom konst och kultur. Dessutom utdelas pris till förtjänta personer som erkänsla för en värdefull livsgärning. Suomen kulttuurirahasto förvaltar drygt 700 enskilda fonder, vars medel utdelas i enlighet med donatorernas önskemål. Några donationer har även gett upphov till helt nya verksamhetsformer. Med stöd av medel som Mirjam Helin donerat arrangerar Suomen kulttuurirahasto sedan 1984 vart femte år Mirjam Helins internationella sångtävling som vunnit stort anseende (musiktävlingar). Suomen kulttuurirahasto upprätthåller även museet Taidekoti Kirpilä i Hfrs med en samling finländsk konst som läkaren Juhani Kirpilä (1931-88) donerat. På sin årsfest 2005 utdelade Suomen kulttuurirahasto tillsammans med landskapsfonderna stipendier och priser vars sammanlagda belopp uppgick till 23,7 milj. euro. 2008 utdelade centralfonden stipendier för 19,6 milj. euro medan landskapsfonderna utdelade stipendier vars summa uppgick till 8,9 milj. euro. (T. Väinölä, S. 1939-64, 1964; M. Pohls, Suomen kulttuurirahaston historia, 1989)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fonder, kultur, stiftelser, föreningar, bidrag
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.09.2010
Uppdaterat 03.06.2017