Suolahti Hugo

Suolahti (t. 1906 Palander), Viktor Hugo (f. 7/10 1874 Tavastehus, d. 23/2 1944 Hfrs), språkforskare och universitetsman, fil.dr 1900, bror till Gunnar Suolahti. Han var 1911-41 professor i germansk filologi vid Helsingfors universitet (universitetets prorektor 1917-23, rektor 1923-36, kansler 1926-44) och verkade därtill bl.a. från 1921 till 1944 som ordförande i studentexamensnämnden. Suolahti var även en av förgrundsgestalterna inom finskt kulturliv; bl.a. ordförande i Vetenskapliga centralnämnden 1929-39, medlem av styrelsen för eller ordförande i talrika kulturfonder m.m. Dessutom var han en av samlingspartiets ledande män (ordf. i partistyrelsen 1918-20, riksdagsman 1919-22) och partiets presidentkandidat 1925.

Suolahti var 1918 en aktiv rojalist, och sedermera en av huvudorganisatörerna av en informationskampanj, som under och efter vinterkriget riktades mot Tyskland. Hans insatser på det vetenskapliga planet gällde främst tysk ordhistoria; bl.a. utredde han franskans inflytande på tyska språket (i arbetet Der französische Einfluss auf die deutsche Sprache, 3 bd, 1910-33).

SuolahtiHugo

Suolahti, Hugo. Hans tid som rektor för Helsingfors universitet inföll under en brytningstid då universitetslagstiftningen förnyades. 1926 blev han universitetets första kansler som utnämnts enligt den nya lagen. Foto: Schildts bildarkiv.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
språkforskning, professorer, forskare, germansk filologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.12.2009
Uppdaterat 03.06.2017