Sund, Lars

Sund, Lars Evert (f. 2/7 1953 Jakobstad), författare och journalist. Sund var 1977-99 verksam som redigerare vid Upsala Nya Tidning i Sverige. Han debuterade med diktsamlingen Ögonblick (1974) men övergick snart till prosa. Natten är ännu ung (1975) formades till en generationsroman med hemstaden Jakobstad som arena för vilsna ungdomars sökande efter sin roll i livet. Vinterhamn (1983) är en både lyrisk och burlesk studentroman med Åbo som miljö. Sitt stora genombrott fick Sund med Colorado Avenue (1991), som belönades med Runebergspriset 1992 och nådde en begeistrad publik även i Sverige. Det är en brett upplagd roman från tidigt 1900-tal med handlingen förlagd både till Österbotten och emigranternas USA. Här introducerade han den fiktiva socknen Siklax som genom berättelsens dramatiska glöd får ett magiskt skimmer. En rad av bokens gestalter - "Kanisterkungen" Otto Näs, Dollar-Hanna och andra - återkommer i fortsättningen Lanthandlerskans son (1997), där förbudslagstiden beskrivs i dråpliga scener. Eriks bok (2003), med sitt allvetande berättarperspektiv, ger en inträngande skildring av 1930-talets Finland, där språkstriden flammar och Lapporörelsens fascistiska ideal lockar många proselyter. Sund är en ursprunglig berättarbegåvning med sällsynt förmåga att smälta samman olika språkliga stilarter till en fantasins Höga visa. Bibliska klanger växlar med frodig österbottnisk dialekt och lyrisk naturskildring. Han är en av de främsta epikerna i modern finlandssvensk litteratur, som med sin personliga form av magisk realism tänjer verklighetens gränser. Colorado Avenue och Lanthandlerskans son har med stor framgång dramatiserats och uppförts bl.a. på Wasa teater. (Gustaf Widén)

SundLars

Sund, Lars. En filmatisering av romanerna Colorado Avenue och Lanthandlerskans son inleddes 2006. Filmen hade premiär i september 2007. Foto: Söderström & C:o Förlags Ab, L. Malm.

Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.11.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 09.11.2010 av Import