Strömborg, (J.E.)

Strömborg, Johan Elias (J.E.) (f. 11/10 1833 Petäjävesi, d. 28/12 1900 Borgå), skolman, fil.kand. 1857. S. var mångårig lektor i naturvetenskap (1857-1900) och rektor vid Borgå gymnasium (1862-72) och dess efterföljare Borgå lyceum (rektor 1886-96); fick vid sin avgång från rektoratet professors titel. S. inrättade 1889 även den första folkhögskolan i Finland, den nuvarande Borgå folkakademi. Han var en av Runebergs närmaste umgängesvänner under senare delen av skaldens liv och utgav efter dennes död arbetet Biografiska anteckningar öfver Johan Ludvig Runeberg, som utkom i fyra häften 1880-1901, det sista utgivet av S:s dotter, småskollärarinnan Ida S. (1872-1952). En kompletterad, ny uppl. av verket utgavs 1928-31 av dotterdottern Karin Allardt Ekelund. Ida S. efterträdde fadern som intendent för skaldehemmet, som inköpts av staten till museum. (K. Allardt Ekelund, Biografiska anteckningar om J.E.S., Hist. o. litt.hist. studier 55, 1980; M. Huovinen, Den sjunde brodern: om J.E.S. och hans medverkan i utformandet av Runebergskulten i Finland, 1994)

Hans bror, med.o.kir.dr (1863) Gustaf Julius S. (1830-99), var en framstående kirurg och ögonläkare, överläkare för länssjukhuset i Viborg 1866-97. Han grundade ögonavdelningen ("Strömborgska sjukhuset") vid diakonissanstalten i Viborg. Erhöll professors titel 1885.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lärare, folkhögskolor, naturvetenskaper, rektorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.04.2011
Uppdaterat 04.06.2017