Stormbom, Nils-Börje

Stormbom, Yngve Nils-Börje (f. 26/9 1925 Vasa), journalist och författare, socionom 1954. S. var 1947-51 redaktör vid Vasabladet och 1951-64 kulturredaktör vid Hufvudstadsbladet; han lämnade Hbl efter en konflikt med tidningsledningen. Efter ett mellanspel som Vbl:s korrespondent i Hfrs 1964-66 blev S. chef för Rundradions långsiktsplan 1966-71 och generalsekreterare för Nordvisionen 1971-75. Hans journalistiska och kulturpolitiska insats är betydande, inte minst rollen som brobyggare mellan svensk och finsk kultur i Finland. Viktig är också hans översättargärning som omfattar ett hundratal finska verk i svensk tolkning, från Joel Lehtonens Putkinotko till Urho Kekkonens memoarer.

S. översatte Väinö Linnas Okänd soldat och den så kallade torpartrilogin och skrev också den inträngande biografin Väinö Linnan tie (1963; sv. övers. 1964). I hans författarskap ingår även flera senmodernistiska diktsamlingar, bl.a. In memoriam (1953), och essäsamlingen Pejlingar (1973), som ger prov på femton års kulturjournalistik. Han har skrivit en tvådelad biografi över Vasabladets ägare Edvin Sundquist (1988, 1999) och sammanställt en rad antologier. S. har innehaft ledande poster inom många kulturorganisationer. Han var ordförande för Lilla teaterns styrelse 1967-79 och chefredaktör för tidskriften Nya Argus 1966-74. Erhöll professors titel 1978. (Gustaf Widén)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 04.08.2011 av Import