stora utskottet

stora utskottet, riksdagsutskott med 25 medlemmar, utsedda inom riksdagen genom proportionella val. Utskottet skall tillsättas efter riksdagens öppnande för behandling av EU-ärenden och lagstiftningsärenden på sätt som föreskrivs i grundlagen och riksdagens arbetsordning.

S. tillkom i samband med beslutet att införa enkammarlantdag 1906 (representationsreformen). Avsikten var att skapa ett organ med funktioner liknande dem överhuset eller första kammaren har i ett tvåkammarparlament, d.v.s. närmast att förhindra att oöverlagda beslut fattas. I denna uppgift fick s. inte någon större betydelse, men vid Finlands anslutning till Europeiska unionen omstöptes s. till ett integrationsutskott, som i stöd av grundlagens § 96 har till uppgift att å riksdagens vägnar behandla förslag till sådana rättsakter, fördrag eller andra åtgärder om vilka beslut fattas inom Europeiska unionen och som annars enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet. S. ger ett yttrande om ärendet till statsrådet som tar detta i betraktande vid formuleringen av Finlands position i EG:s/EU:s råd. Till s. kan vid behov i anslutning till stiftandet av lag under första behandlingen även remitteras lagförslag innan första behandlingen avslutas. (V. Helander, Kamari vai kirjaamo. Eduskunnan suuri valiokunta Suomen lainsäädäntöjärjestelmän osana vuosina 1907-71, 1976; M. Suksi, Finlands statsrätt, 2002) (Markku Suksi)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
utskott, parlament
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.06.2017