Stiftelsen för Åbo Akademi

Stiftelsen för Åbo Akademi, gr. 1917, med det ursprungliga syftet att i Åbo grunda och upprätthålla en högskola med svenska som undervisningsspråk under namnet Åbo Akademi. Fram till mitten av 1950-t. upprätthölls det 1918 grundade universitetet utan stöd av varken kommun eller stat. 1956 fick det sitt första statsunderstöd och 1981 övertog staten det primära ansvaret för Åbo Akademi. Stiftelsen fick därmed som nytt huvudsyfte att delta i finansieringen av akademin samt i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete och vetenskaplig forskning.

Stiftelsen upprätthåller även Sibeliusmuseum, museet Ett hem, Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning, Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut (gr. 1972, har till ändamål att bedriva vetenskaplig forskning och främja finlandssvensk forskning) och Åbo Akademis förlag, som ger tryckningsbidrag och trycker merparten av doktorsavhandlingarna vid Åbo Akademi. Stiftelsen för Åbo Akademi stödjer även Åbo svenska teater genom att ställa teaterbyggnaden till teaterns disposition. Utdelar sedan 1987 Per Brahe-priset till särskilt yngre lovande forskare som är knutna till Åbo Akademi. (Brahe, Per).

Priset har tilldelats följande personer:

1987 Ralph-Johan Back

1988 Sven-Erik Hansén och Rainer Ekman

1989 Jarl Rosenholm och Göran Djupsund

1990 Allan Rosas och Ulrika Wolf-Knuts

1991 Henrik Saxén och Jan Näsman

1992 Erik Bonsdorff

1993 Åsa Ringbom

1994 Christer Carlsson

1995 J Peter Slotte

1996 Antti Laato

1997 Kurt-Erik Häggblom

1998 Michael Uljens

1999 Jouko Peltonen

2000 Johan Bobacka

2001 Anders W. Sandvik

2002 Ann-Catrin Östman

2003 Reko Leino

2004 Ruth Illman och Päivi Mäki-Arvela

2005 Mika Lindén och Åsa Bengtsson

2006 Nina Kivinen och Carita Kvarnström

2007 Peter Mattjus

2008 Jukka Corander

2009 Inget pris utdelades

2010 Peter Söderlund

2011 Patrik Hagman

2013 Tiina Saloranta

2012 Parvez Alam

2014 Niklar Sandler

2015 Fredrik Petersson
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, teatrar (organisationer), museer, befolkning, teaterbyggnader, forskning, finansiering, pris (belöningar), forskare, ytformer, näringsstruktur, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.03.2012
Uppdaterat 22.04.2016