Stenberg, Eira

Stenberg, Eira (f. 8/4 1943 Tfrs), författare, hum.kand. S. inledde sitt författarskap som lyriker med Kapina huoneessa (1966), som följts av en rad diktsamlingar med språkexperimenterande prosalyrik. Sju samlingar ingår i volymen Runot 1966-2002 (2003). I sina romaner har S. ofta behandlat könsrollsproblematik ur en närmast psykoanalytisk synvinkel med stark betoning på sexualitetens makt över människans föreställningsvärld. Bland prosaverken märks Kuun puutarhat (1990) och Gulliverin tytär (1993), en fri omskapelse av Swifts klassiker. S. har även framträtt som barnboksförfattare och dramatiker både för scen, radio och tv. (Gustaf Widén)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import