Stenbäck, PärStenbäck, Pär Olav Mikael (f. 12/8 1941 Borgå), politiker och ämbetsman, pol.mag. 1973. S. var 1967-70 ordförande i Svensk ungdom, satt 1970-85 i riksdagen och var 1977-85 ordförande för Svenska folkpartiet. Han var undervisningsminister 1979-82 och utrikesminister 1982-83. S. var 1974-85 direktör för Hanaholmens kulturcentrum och 1985-88 generalsekreterare för Finlands röda kors samt 1988-92 generalsekreterare för internationella Röda korset i Genève; generalsekreterare vid Nordiska ministerrådet i Köpenhamn 1992-96. Han har innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag, bl.a. ordförandeskapet i Finlands röda kors 1996-99 och i Svenska kulturfonden 1998-2001. Erhöll ministers titel 1999. Har publicerat memoarböckerna När världen öppnade sig (2007) och Kriser och katastrofer (2009). Tilldelades 23.11 2009 Henry Dunant-medaljen av Internationella Röda Korset vid dess konferens i Nairobi, Kenya.


stenback_par1.jpg

Stenbäck, Pär. Övertog efter den politiska karriären ledningen av Röda korset, först i hemlandet och sedan på det globala planet. Foto: Schildts bildarkiv, C. Boucht.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, partiledare, tjänstemän (offentligt anställda)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 05.06.2017 av Import