statskalendern

statskalendern, Finlands statskalender, är en handbok, utgiven av Helsingfors universitet; den har utkommit årligen sedan 1811. S. innehåller kalendarium, uppgifter om republikens president, utländska makters representation i Finland och riksdagen och som huvudinnehåll en förteckning över rikets högre tjänstemän ordnade efter ämbetsverk och inrättningar (av den framgår födelseår, anställningsår och vederb:s utmärkelsetecken). Som bihang finns uppgifter om ledningen för riksdagspartierna, för tidningar och nyhetsbyråer, affärsbanker och kreditanstalter, kooperativa centrallag och viktigare privata industriföretag, försäkringsbolag och pensionsanstalter, föreningar för vetenskap, konstinstitut och konstföreningar, stiftelser och fonder samt för en mångfald organisationer, föreningar och sammanslutningar (bl.a. arbetsmarknadsorganisationerna). I slutet av boken ingår register. - En finsk upplaga av s. (Suomen valtiokalenteri) började utkomma 1869. Den finska och den svenska upplagan publicerades parallellt fram till 1982, då de sammanslogs; s. har sedan dess varit tvåspråkig (Suomen valtiokalenteri-Finlands statskalender).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
handböcker, statskalendrar, universitet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 05.06.2017 av Import