Standertskjöld, Hugo

Standertskjöld, Hugo Robert (f. 22/9 1844 Janakkala, d. 9/5 1931 Hfrs), överste (1884), industriman, mecenat, son till fideikommissarien Henrik Johan Standertskjöld på Wanantaka i Janakkala. Standertsjöld var kadett i Fredrikshamn 1856 varefter han gjorde militär karriär i Ryssland; var officer i Polen 1864-66 och underlöjtnant vid artilleriet 1865. 1866 blev Standertskjöld kommenderad till tjänstgöring vid Tula gevärsfaktori på förord av faderns kusin, generalen C.A. Standertskjöld. Standertskjöld blev stabskapten 1871 och överfördes till gevärsfaktoriet i Izjevsk 1872; blev adjoint hos arrendatorerna Peter von Bilderling och Ludvig Nobel 1877. Han var 1880-84 arrendator av fabriken som under hans ledning utvecklades till en vapen- och stålindustri med 5 000 arbetare. På 1890-t. var Standertskjöld ånyo engagerad i militärindustrin i Tula. Hans driftighet och ekonomiska sinne resulterade i en stor förmögenhet.

S. inköpte 1894 Kaukas trådrullsfabrik i Villmanstrand och bildade, biträdd av brodern Carl Gustaf Standertskjöld Kaukas fabrik (idag UPM- Kymmene), som han ombildade till en cellulosaindustri och ensam drev till 1903 då företaget blev aktiebolag, vars styrelse han dock ledde till sin död. Han var aktiv även inom skogsindustrins intresseorganisationer.

"Den store grandseigneuren" på Karlberg skapade av flera på 1870- o. 80-t. förvärvade gårdar vid Tavastehus ett mönstergods med orangerier, fiskodlingar och en naturpark på Aulangoåsen. Det var ett legendariskt centrum för släkt- och societetslivet kring sekelskiftet 1900, liksom hans palats på Norra Esplanaden invid nuvarande presidentens slott. Aulanko park såldes 1926 till Tavastehus stad.

Standertskjöld understödde frikostigt konstnärer som Ville Vallgren, Albert Edelfelt, författaren K.A. Tavaststjerna, musiker, manskören Muntra musikanter samt naturvetenskaplig och ekonomisk forskning. Han var även mecenat för professuren i filosofi vid Åbo Akademi för släktingen Rolf Lagerborg. S. gav donationer och stipendiefonder till bl.a. Finska kadettkåren, Finlands frihetskår 1918 för invalider och familjer, Svenska litteratursällskapet för svenska läroverk samt Finska läkaresällskapet för bekämpandet av cancersjukdomar. (T. Carpelan, Finsk biografisk handbok II, 1903, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna III; J. Standertskjöld, Kaukas 1873-1944, 1973; B. Lönnqvist, En finsk adelssläkts öden, 2006) (Bo Lönnqvist)Standertskj.jpg

Standertskjöld, Hugo. Understödde frikostigt konstnärer, författare och musiker. Foto: Museiverket.
Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 05.12.2009 av Import