(Stålarm), Arvid Eriksson

(Stålarm), Arvid Eriksson till Lindö i Tenala (f. trol. 1549, d. maj 1620 Gripsholm), militär. S. utmärkte sig i det ryska kriget i slutet av 1500-t. och utsågs 1597 av konung Sigismund till Klas Flemings efterträdare som ståthållare i Finland. För att bistå kungen landsteg han sommaren 1598 med 3 000 man i Uppland, men möttes av ett bondeuppbåd (efter provianten kallat korvtåget, en benämning som ibland felaktigt använts om S:s misslyckade företag) och måste segla tillbaka. Följande år kapitulerade han för hertig Karl på Åbo slott, som lät döma honom till döden och flera gånger leda honom till stupstocken, men efter två år tog honom till nåder och satte honom i krigstjänst i Livland. Militära motgångar väckte på nytt hertigens misstro och han lät på nytt häkta och inspärra S. på Gripsholm, där han var fånge till sin död. Han begrovs i Sverige, men stoftet överfördes senare till släktgraven i Tenala kyrka. - Namnet S. togs i bruk först av senare medlemmar av ätten. (E. Anthoni, Konflikten mellan hertig Carl och Finland, 1937; P. Renvall, Kuninkaanmiehiä ja kapinoitsijoita Vaasa-kauden Suomessa, 1962)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
officerare, nordiska tjugofemårskriget, krigsledning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 06.06.2017 av Import