Ståhlberg, Kaarlo

Ståhlberg, Kaarlo Ludvig (f. 5/9 1933 Uleåborg), ämbetsman, jur.dr 1965, sonson till K.J. Ståhlberg, betraktas som en av landets mest ansedda jurister. Ståhlberg undervisade 1961-67 i straffrätt vid Helsingfors universitet (biträdande professor 1966-67) och var 1967-78 delägare i en advokatbyrå i Hfrs. Han tjänstgjorde 1970-73 som riksdagens justitieombudsman och var 1978-88 president i den nyinrättade Rovaniemi hovrätt samt 1988-93 i Helsingfors hovrätt.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
jurister, professorer, tjänstemän (offentligt anställda), justitieombudsmän
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.11.2010
Uppdaterat 06.06.2017