Oihonna

Oihonna (S/S Oihonna), passagerarångfartyg, byggt i Dundee, Skottland 1898 på order av Finska ångfartygs Ab (FÅA). Fartyget, (längd 64 m., 1 072 bruttoregisterton, 96 hyttplaser) var i trafik i dryga sextio år (1898-1959). Fram till första världskriget trafikerade O. vintertid på rutten Stockholm-Åbo och sommartid Stockholm-Helsingfors-S:t Petersburg. O. har gått till historien första gången i april 1906, då den med Josef Stalin ombord körde på grund efter avfärd från Hangö på väg till Stockholm, varefter passagerarna nödgades byta till annat fartyg.

Under första världskriget trafikerade O. mellan Finland och Sverige på Bottenviken och under 1920- och 30-talen utvidgades rutten efter Stockholm till Stettin och Lybeck i Tyskland. 1944 övertogs O. av kontrollkommissionen, som använde den för inkvarteringsändamål i Hfrs. Fartyget återbördades till FÅA 1948, varefter det efter renovering sattes i trafik på linjen Åbo-Stockholm. 1954 placerades O. in på den nya linjen Hfrs-Travemünde, där det trafikerade fram till 1959, Fartyget skrotades 1960.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ångbåtar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.06.2017 av Import