spörsmål

spörsmål, riksdagsinstitut, innebärande att riksdagsman utanför riksdagsdebatten i övrigt ställer en fråga till medlem av statsrådet. S. är av två slag: skriftliga och muntliga. Svar på ett skriftligt s. skall vederbörande minister avge inom 21 dagar efter det att det sändes från riksdagen till statsrådet. Riksdagen fattar inga beslut med anledning av svaret till ett skriftligt spörsmål.

Spörsmålsinstitutet utvecklades 1966 genom tillkomsten av muntliga s., och enligt grundlagens § 25 antar dessa numera formen av en muntlig frågestund. Riksdagsledamöterna kan under en muntlig frågestund ställa korta s. till ministrarna. När talmannen anser att saken debatterats tillräckligt förklarar han eller hon debatten avslutad utan att några beslut fattas i de debatterade ärendena. Avsikten med de muntliga frågestunderna är att liva upp den politiska debatten i riksdagen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
riksdagsledamöter, parlament, frågor
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 06.06.2017