Söderström, Werner

Söderström, Werner Leopold (f. 2/10 1860 Borgå, d. 23/6 1914 Hfrs), bokförläggare, son till Gustaf Leopold Söderström. Han grundade 1878 ett bokförlag i Borgå, som sedermera flyttade till Hfrs och blev ett av Nordens största (WSOY), och tog 1891 initiativ till det svenskspråkiga förlaget Söderström & Co. Söderström inlöste 1888 sin fars gamla tryckeri och grundade strax därefter ett bokbinderi. Han förenade affärstalang med en ideell målsättning (utgivandet av sedligt högtstående finskspr. litteratur) och spelade en betydelsefull roll som förläggare för flertalet av det finska åttiotalets mest kända litterära namn. Förläggarens religiösa moralism skapade dock slitningar med författare som framträdde under realismens banér, bl.a. Minna Canth och Juhani Aho. I samband med att förlaget 1904 ombildades till aktiebolag donerade han stora aktieposter till Suomalaisen kirjallisuuden seura och Kansanvalistusseura. Efter hans död övertogs ledningen för förlaget av dess litteräre direktör Jalmari Jäntti. (V.A. Koskenniemi, W.S., 1950; K. Häggman, Piispankadulta Bulevardille: Werner Söderström Oy 1878 -1939, 2001, M-B. Paro (red.) Borgåsläkten Söderström : familjen bakom !WSOY, Söderströms och Schildts, 2009)

SoderstromW_001.jpg

Söderström, Werner. Förenade affärstalang med ideell målsättning. Foto: Museiverket, atelier Nyblin, Helsingfors.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.05.2012 av Import