Söderman, Jacob

Söderman, Jacob Magnus (f. 19/3 1938 Hfrs), ämbetsman och politiker, jur.lic. 1967. Söderman var 1967-71 direktör vid Finlands svenska landskommuners förbund och 1971-82 chef för arbetsavdelningen vid social- och hälsovårdsministeriet. Han utsågs 1982 till landshövding i Nylands län och innehade denna befattning fram till 1989, då han utnämndes till riksdagens justitieombudsman. Söderman var 1995-2003 Europeiska unionens förste ombudsman och byggde upp en verksamhet som syftar till större öppenhet i förvaltningen enligt nordisk modell.

Söderman var riksdagsman 1972-82 (soc.dem.), justitieminister 1971 och social- och hälsovårdsminister 1982. Ställde upp i riksdagsvalet 2007 och tog plats i riksdagen som ersättare.

SoedermanJacob

Söderman, Jacob. Gjorde en insats för nordisk transparens på det europeiska planet. Foto: Matias Uusikylä.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, ministrar, tjänstemän (offentligt anställda), justitieombudsmän
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.11.2010
Uppdaterat 07.06.2017