Söderhjelm, Henning

Söderhjelm, Lars Henning (f. 5/12 1888 Hfrs, d. 7/12 1967 Göteborg), författare, fil.dr 1914, brorson till Alma S. Han ägnade sig till en början åt psykologiska studier och disputerade med en avhandling om instinkten och det mänskliga känslolivet (1913). S. blev svensk medborgare 1932; verkade från 1923 som uppskattad litteraturrecensent i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Han publicerade romaner och en lång novell under författarnamnet Arnold Sundqvist samt dessutom förströelselitteratur under pseudonymen Lennart Wikström. Under sina amanuensår vid Helsingfors universitetsbibliotek utgav han tillsammans med Emil Hasselblatt och Olaf Homén en detektivhistoria med biblioteket som miljö, Herr Corpwieth, gentleman-detektiv (1914). S. publicerade vidare bl.a. ett urval av sina litterära kritiker i volymen Författareprofiler (1938), verket Det röda upproret i Finland år 1918 (1918), en levnadsteckning över fadern Werner och memoarerna Unga år (1962).
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.05.2012
Uppdaterat 16.05.2012