Sodankylä

Sodankylä, kommun i ö. Lappland 110 km n.o. om Rovaniemi. Areal 11 773 km2, invånare 8 806 (2011).

Sodankylä, till arealen landets näst största kommun, utbreder sig kring Kitinen och Luiro, två numera reglerade biälvar till Kemi älv. Sodankylä upptas till största delen av flacka, ödsliga vidder, vilkas enformighet bryts av enstaka restberg, Luostotunturi (514 m ö.h.), Oratunturi (454 m ö.h.), Pomovaara (421 m ö.h.), Koitelainen (405 m ö.h.) m.fl. Delar av Pyhä- Luosto nationalpark (Luostotunturi) ligger i kommunen. Mot n., invid Sodankyläs 35 km långa gräns mot Ryssland, på huvudvattendelaren mellan Vita havet och Bottniska viken, där kallad Saariselkä, övergår landskapet i ett högland med flera högre fjäll. En karakteristisk form har Nattaset (544 m ö.h.), belägna i Sompio naturreservat (179 km2, invigt 1956). I kommunen finns också två av Europas största konstgjorda sjöar, Lokka och Porttipahta, som ingår i vattenregleringssystemet för Kemi älv.

Sodankylä kyrkby (5 900 inv. 2000) är en av Lapplands viktigaste tätorter, känd för sina marknader fram till 1810 och i våra dagar bl.a. en betydande garnisonsort. Sodankylä är sedan början av 1900-talet ett centrum för den meteorologiska forskningen i Lappland (trakten har landets strängaste klimat); S. geofysiska observatorium (SGO, i Tähtelä) inrättad 1913, är sedan 1997 en institution inom Uleåborgs universitet. För turister finns anläggningar bl.a. vid Luostotunturi och Tankavaara med ett i hela Europa unikt guldvaskarmuseum, öppnat för allmänheten 1973. Guld påträffades vid Tankavaara 1936, och sedan 1977 har där hållits världsmästerskapstävlingar i guldvaskning. I Pahtavaara bröts sedan 1996 guld i industriell skala, från 2002 till 2008 av ScanMining Oy (dotterbolag till det svenska !ScanMining AB,). Vid Tankavaara finns även ett naturum för Urho Kekkonens nationalpark , som i v. når fram till Sompio naturreservat och till största delen är belägen inom Sodankylä. Från Raja- Jooseppi gränsövergångsställe (öppnat 1967, uppkallat efter eremiten Josef Sallila, 1877-1946) leder en av finländska arbetare byggd väg ( Tuulomavägen, invigd 1961) 170 km in på ryskt territorium på Kolahalvön. En jägarbataljon flyttades 1964 från Vasa till Sodankylä kyrkby; den byggdes ut till Jägarbrigaden 1979, vartill ett fältartilleriregemente (sedermera nedlagt) överfördes dit från Uleåborg 1981-82.

Sodankylä var befolkat av samer fram till slutet av 1600-talet, då finska nybyggare började slå sig ned i trakten. Under loppet av ett århundrade blev den samiska kulturen mer eller mindre utplånad. I kyrkligt hänseende lydde Sodankylä under Kemi fram till 1673, då det blev en del av Kuusamo församling; var 1688-1747 kapell under denna socken och bildade därefter en självständig församling. Från denna avskildes Kittilä 1828 (fram till 1809 hörde Sodankylä till Västerbottens län) samt Pelkosenniemi och Savukoski 1916. Under striderna i Lapplandskriget hösten 1944 förstördes ca 80 % av bebyggelsen, men inte den nya kyrkan, uppförd av sten 1859 (W. Holmberg), eller den gamla träkyrkan (1689, Lapplands äldsta). (G.A. Andersson, Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista, 1914; H. Särkiö, Jänkien jääkäreitä ja poromiehiä, 1981; L. Pettersson m.fl., Sodankylän kirkot, 1984; A. Kehusmaa/S. Onnela, Suur-Sodankylän historia, 1995)

Sodankylae

Sodankylä. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

Sodankylfilm.jpg

Sodankylä. Ortens filmfestival grundades 1986 av bl.a. Aki och Mika Kaurismäki. Evenemanget är unikt eftersom det arrangeras under sommaren och filmer visas dygnet runt; besökarantalet brukar vara 15 000-20 000. Foto: Lehtikuva Oy, A. Aimo-Koivisto.

SODANKYL.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, ytformer, näringsstruktur, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.05.2012 av Import