Snellman, Teo

Snellman, Teo Kaarlo (f. 28/4 1894 Tfrs, d. 14/10 1977 Hfrs), diplomat, fil.mag. 1919, sonson till senator J.V. S. Han tjänstgjorde på 1920- o. 30-t. inom utrikesförvaltningen och blev under sin verksamhet som legationssekreterare i Stockholm från 1931 indragen i en konflikt med Finlands dåvarande minister i Sverige Rafael Erich och blev 1934 tvungen att avgå (kontroversen skildrad av S. i boken Erich, Maydell och legationsschismen i Stockholm, 1936). Det skedda framkallade en stark bitterhet hos S., som senare ofta återkom till den oförrätt han ansåg sig ha lidit. Han arbetade därefter bl.a. i resebyråbranschen och efter kriget vid utrikeshandelsförbundet. S. gav 1940-44 ut den nazistiska tidskriften Vapaa Suomi och grundade 1940 en egen nazistisk organisation, Suomen kansallinen työjärjestö (nazism), som i likhet med de övriga sammanslutningarna av detta slag upplöstes hösten 1944. Han var på äldre dagar känd som hälsokostförespråkare; förestod 1949-51 och 1951-53 Waerlandinstitutet på Lidingö samt grundade 1956 Finlands naturhälsoförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
nazism, diplomater
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 18.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 07.06.2017 av Import