Skytte, Martin

Skytte, Martin (d. 30/12 1550 Åbo), biskop. Skytte var av gammal finsk frälsesläkt och härstammade från Hauho, där ett minnesmärke över honom restes vid kyrkan 1958 (T. Wirkkala). Han besökte franciskanernas skola i Raumo och katedralskolan i Åbo, men inträdde därpå i Sigtuna i dominikanorden. Denna sände honom för studier till en början till Tyskland och 1491 till Neapel; 1500 blev han baccalaureus sententiarum. Året därpå vände han hemåt och var 1508 prior i Sigtuna; 1513 representerade han Norden (provinsen Dacia) på generalkapitlet i Genua. Skytte var på nytt prior, åtminstone 1520, och fick ca 1524 av konung Gustav (Vasa) order att överta ledningen av de svenska dominikankonventen. Ett par år senare utnämnde kungen honom till biskop i Åbo; vigningen skedde 5/1 1528 i Strängnäs, sedan Skytte och två andra valda biskopar hemligen avtalat om att vid tillfälle söka godkännande i Rom. Skytte var en fridens man, som mot sin vilja måste finna sig i Gustav Vasas utplundring av kyrkan och kulturlivet. Efter bästa förmåga sökte han själv främja finländska studenters studieresor till Tyskland (bl.a. för Mikael Agricola). (J. Gallen, Hist. tidskrift för Finland, 1935; K. Pirinen, Turun tuomiokapituli uskonpuhdistuksen murroksessa, 1962)
Aktörer
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
släkter, biskopar, frälse
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.06.2010
Uppdaterat 07.06.2017