Serlachius, Gösta

Serlachius, Gösta Michael (f. 24/4 1876 Jakobstad, d. 18/10 1942 Hfrs), industriman, brorson och svärson till Gustaf Adolf Serlachius. Han var 1904-08 disponent för Kangas pappersbruk och övertog därefter ledningen av familjeföretaget G.A. Serlachius Oy, som genom fusioner m.m. utvecklades till en storkoncern. Serlachius var en patriarkalisk företagsledare som hade ett betydande inflytande även över Tervakoski Oy och Wilh. Schauman Ab. Skogsindustrins viktigaste centralorganisationer, Finska cellulosaföreningen, Finska pappersbruksföreningen och Finska träförädlingsindustriernas centralförbund, tillkom alla på initiativ av Serlachius, som därtill var en av de drivande krafterna bakom strejkbrytarorganisationen Exportfred. Han gjorde donationer bl.a. till Helsingfors konsthall och bildade 1933 genom testamentariskt förordnande Gösta Serlachius konststiftelse, vars samlingar i det konstmuseum som bär hans namn i Mänttä omfattar inemot 2 000 arbeten av inhemska och utländska (särsk. nederländska) mästare. Serlachius var under kriget 1918 den vita arméns generalintendent, överste 1940. Erhöll bergsråds titel 1919. Minnesstod i Mänttä (W. & M. Aaltonen, 1958). (Under örnens vingar: festskrift till Gösta Serlachius konststiftelses 70-årsjubileum, red. P. Sivonen, 2004)

SerlachiusGoesta

Serlachius, Gösta. En stark industriledare som inte skyggade för risker, eftersom han förmådde behärska och begränsa dem. Foto: Museiverket.

Aktörer
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.08.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 27.08.2010 av Import